Datuak Babesteko Ordezkaria

Datu Pertsonalak Babesteko (EB) 2016/679 Europako Arautegiak (datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena, “RGPD”) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduko 3/2018 Lege Organikoak (“LOPDGDD”) bermatuz, Nagusilanek jakinarazten du Datuak Babesteko Ordezkari bat izendatu duela eta interesdun guztien eskura jartzen dituela bere datuak:

Erakundea: DPO BIDE, S.L.

Helbidea: Azkoitia Plaza, 5, 2.D – 20011 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Helbide elektronikoa: lortek@dpobide.com